De tijd van gratis stagiairs is voorbij

Lang niet alle studenten die stage lopen krijgen daarvoor een vergoeding, zelfs niet als er grote personeelskrapte is. Jongerenorganisaties en Onderwijsminister Dijkgraaf willen hierover afspraken in de cao’s. Lees hier het hele artikel in de NRC van 13 oktober: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/10/12/de-tijd-van-gratis-stagiairs-is-voorbij-vinden-deze-organisaties-a4177035?t=1697188097

De BeroepsPraktijkVorming Monitor 2022, het jaarlijkse onderzoek van SBB naar de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming, is gepubliceerd

Mbo-studenten en praktijkopleiders van leerbedrijven zijn eensgezind in hun positieve beoordeling van stages en aanverwante zaken. Van de studenten is 94% tevreden over de begeleiding door het leerbedrijf. Andersom is 82% van de praktijkopleiders enthousiast over de inzet en motivatie van ‘hun’ studenten.

Lees hier het hele bericht op de site van de MBO-Raad: https://www.mboraad.nl/nieuws/bpv-monitor-2022-mbo-studenten-tevreden-over-stages-en-leerbanen

Programma van het Congres Podia Festivals Evenementen (18 september 2023 Tivoli/Vredenburg Utrecht) is bekend

Het programma voor het Congres Podia Festivals Evenementen op 18 september in Tivoli/Vredenburg Utrecht staat nu op de website van het congres! Er komen steeds meer sessies bij, dus check de website regelmatig!

 

Georganiseerde Cultuursector komt met gezamenlijk actieplan verduurzaming

Op dinsdag 13 juni lanceerden de Federatie Cultuur, Kunsten ‘92 en de Taskforce culturele en creatieve sector het kennisplatform ACTIE als cultuur met als doel het proces van verduurzaming in volle breedte te versnellen. Er zijn al veel goed initiatieven en innovaties, maar recente studies (o.a. van de Boekmanstichting) laten zien dat er meer nodig is.

Lees hier het hele bericht op de site van de VNPF: https://vnpf.nl/nieuws/geeorganiseerde-cultuursector-komt-met-gezamenlijk-actieplan-verduurzaming/

Speciaal voor de Soldaat van Oranje ontwikkelde draaiende tribune blijkt interessant voor internationale theaterproducenten.

Musical ‘Soldaat van Oranje’ viert zondag 30 april 2023 het 12,5-jarig jubileum. De speciaal voor de voorstelling ontwikkelde draaiende tribune blijkt interessant voor internationale theaterproducenten. Lees hier het hele bericht in NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/04/26/de-draaiende-tribune-van-soldaat-van-oranje-maakt-school-a4163153

Nieuwsbrief Kunstenbond over Fair Pay; grensoverschrijdend gedrag; Raad voor Cultuur

Lees hier de nieuwsbrief Kunstenbond van 20 april 2023:

De afgelopen maand adviseerde de Raad voor Cultuur om een aantal belangrijke speerpunten van de Kunstenbond, waaronder Fair Pay, afdwingbaar te maken. Ook kijkt Mariëtte Hamer in haar advies over de toekomst van Mores naar bredere aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de sector, en trokken we aan de bel over mogelijke uitbuiting van dansers door de NTR. https://mailchi.mp/9d822347677f/nieuwsbrief-november-386375?e=6020c539e2

 

Een volle festivalweide dankzij een lege koeienstal: festivalorganisaties kopen stikstofruimte op

Ook festivalorganisaties melden zich op de markt voor stikstofrechten, om de uitstoot van hun festivals te kunnen compenseren. Lees hier het hele artikel in de NRC van 1 maart 2023:

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/02/28/een-volle-festivalweide-dankzij-een-lege-koeienstal-festivalorganisaties-kopen-stikstofruimte-op-a4158283

De theatertechnicus installeert nu zonnepanelen en warmtepompen

Schouwburgen en toneelgroepen hebben te maken met een tot voor kort ondenkbaar probleem. Personeelstekorten waardoor voorstellingen soms uitvallen, of zelfs niet op de agenda komen. Lees hier het artikel in Trouw van 24 februari 2023: https://www.trouw.nl/cultuur-media/de-theatertechnicus-installeert-nu-zonnepanelen-en-warmtepompen~b08ed006/

genomineerden strijden om titel beste leerbedrijf en praktijkopleider van Nederland (editie 2023)

Voor ongeveer 500.000 mbo-studenten in ons land is leren in de praktijk een onmisbaar deel van hun opleiding. Om het belang daarvan te onderstrepen, heeft het ministerie van OCW al in 1996 de verkiezing beste leerbedrijf ingesteld. Sinds 2009 krijgt ook de beste praktijkopleider een prijs. Editie 2023 is in volle gang. Klik hier voor het hele bericht op de website SBB:

https://www.s-bb.nl/nieuws/168-genomineerden-strijden-om-titel-beste-leerbedrijf-en-praktijkopleider-van-nederland/

In-, door- en uitstroom MBO Podium- en evenemententechniek; arbeidsmarktperspectief

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB www.s-bb.nl) stelt rapporten op die inzicht geven in de arbeidsmarkt voor gediplomeerden van mbo-opleidingen. Voor onze branche gaat het om de opleidingen Podium- en evenemententechniek (die vallen onder de sector ICT en Creatieve Industrie). In dit rapport vind je cijfers over: hoeveel gediplomeerden er zijn en welk aandeel doorstroomt naar vervolgopleiding of naar de arbeidsmarkt; het aandeel werk en de prognose kans op werk; een overzicht van de opleidingen.

https://www.s-bb.nl/activiteiten/onderzoek-en-informatie/rapportages/?rapportages=arbeidsmarkt&sectoren=ICT+en+creatieve+industrie