In-, door- en uitstroom MBO Podium- en evenemententechniek; arbeidsmarktperspectief

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB www.s-bb.nl) stelt rapporten op die inzicht geven in de arbeidsmarkt voor gediplomeerden van mbo-opleidingen. Voor onze branche gaat het om de opleidingen Podium- en evenemententechniek (die vallen onder de sector ICT en Creatieve Industrie). In dit rapport vind je cijfers over: hoeveel gediplomeerden er zijn en welk aandeel doorstroomt naar vervolgopleiding of naar de arbeidsmarkt; het aandeel werk en de prognose kans op werk; een overzicht van de opleidingen.

https://www.s-bb.nl/activiteiten/onderzoek-en-informatie/rapportages/?rapportages=arbeidsmarkt&sectoren=ICT+en+creatieve+industrie

Backstage Pass ‘Podiumtechniek voor Meiden’: vakdagen eind 2022

Backstage Pass is een stichting die als doel heeft de diversiteit en inclusie in de Nederlandse live sector te vergroten. Dat doet de stichting projectmatig, door telkens verschillende soorten diversiteit aan te pakken.

Met het eerste project ‘Podiumtechniek voor Meiden’ wil de stichting door middel van vakdagen te organiseren in poppodia door heel Nederland interesse in podiumtechniek wekken bij meiden die nog voor hun studiekeuze staan. Die vakdagen worden eind 2022 op vijf poppodia georganiseerd.

‘Podiumtechniek voor Meiden’ is nadrukkelijk gericht op de groep die momenteel ondervertegenwoordigd is in het vak: de vrouwen. Uiteraard moedigt de stichting aan dat ook genderdiverse jongeren vaker zullen kiezen voor deze beroepen, en zij zijn dan ook van harte welkom om aan de vakdagen deel te nemen.

Ben jij benieuwd of een baan backstage wat voor jou is? Meld je dan nu aan voor de mailinglist, en hoor als eerste wanneer de inschrijvingen voor de vakdagen open gaan! https://www.backstage-pass.nl/

19 september 2022 in Tivoli Utrecht: CONGRES PODIA | FESTIVALS | EVENEMENTEN

Op maandag 19 september aanstaande vindt het Congres Podia | Festivals | Evenementen weer ‘ouderwets’ live plaats in TivoliVredenburg en de Social Impact Factory te Utrecht. De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) presenteren in samenwerking met TivoliVredenburg en vele anderen weer een informerende en inspirerende dag. Draag bij aan een florerende live muzieksector. Doe inspiratie op en laat je informeren over trends en ontwikkelingen tijdens de vele sessies. Lees hier het programma: https://www.vnpf.nl/nieuws/programma-congres-podia-festivals-evenementen-compleet-blokkenschema-online

Onderzoek naar de flexibilisering van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector

Vorig jaar publiceerde het aan de Universiteit van Amsterdam gelieerde onderzoeksinstituut AIAS-HSI een onderzoek naar de flexibilisering van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. Daarin werd onder andere ook aandacht besteed aan de zogenaamde ‘multiple jobholder’. Iemand die meerdere banen/posities combineert, bijvoorbeeld twee banen in loondienst of zzp’er in combinatie met loondienst. Een manier van werken die (ook) in de culturele en creatieve sector toeneemt. Onlangs verscheen in het Tijdschrift voor HRM een nader onderzoek naar de positie van de multi-jobber. Lees hier het hele bericht op de website van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals:  https://www.vnpf.nl/nieuws/multi-jobber-zit-vaak-in-netelige-situatie

Kunstenbond sommeert het Rijk: compenseer zzp’ers in de cultuursector voor coronaverliezen

Op 5 juli 2022 heeft De Kunstenbond de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld voor de verliezen die zzp’ers in de culturele en creatieve sector hebben geleden door een gebrek aan noodsteun tijdens de coronapandemie. Lees hier het artikel in de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/kunstenbond-sommeert-het-rijk-compenseer-zzp-ers-in-de-cultuursector-voor-coronaverliezen~bb98be99/?referrer=https%3A%2F%2Fkunstenbond.nl%2F

De Kunstenbond: Werkenden in de culturele en creatieve sector zijn in de coronacrisis onevenredig hard getroffen. De sector mocht steevast als eerste dicht en als laatste weer open. Ondertussen viel deze groep werkenden tussen wal en schip op het gebied van steunmaatregelen. De Kunstenbond stelt de Staat hiervoor aansprakelijk. We sommeren de overheid zzp’ers te compenseren voor coronaschade. Hier vind je informatie over de actie en hoe je je schade kan doorgeven: https://kunstenbond.nl/klaagtaan/

De culturele sector is tijdens de pandemie twee jaar lang geweld aangedaan

Lege theaters, productionele chaos en demotivatie bij organisaties en artiesten zijn gevolgen van de slechte behandeling van de sector, schrijft  Lees hier het opiniestuk in NRC:  https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/29/de-culturele-sector-is-tijdens-de-pandemie-twee-jaar-lang-geweld-aangedaan-a4135036

Raad voor Cultuur: Extra risico grensoverschrijdend gedrag in de Cultuursector

Recente incidenten van grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector zijn nog maar het topje van de ijsberg, concludeert de Raad voor Cultuur in een advies van 21 juni 2022. In de cultuur- en mediasector is het risico op ongewenst grensoverschrijdend gedrag bijzonder groot, en dat komt door specifieke eigenschappen van die sector. Dat is een belangrijke conclusie van het onderzoek dat een speciale commissie van de Raad voor Cultuur het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Lees hier het hele bericht in NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/21/meer-risico-op-wangedrag-in-cultuursector-a4134192

Tekort aan Theatertechnici wordt steeds nijpender

Het tekort aan technici in de theatersector wordt steeds nijpender. Daarover berichten deze week ook verschillende dagbladen. De werkdruk stijgt en voorstellingen moeten geannuleerd worden. Lees het volledige bericht in de Theaterkrant van 19 mei hier: https://www.theaterkrant.nl/nieuws/tekort-aan-theatertechnici-steeds-nijpender/

16 mei 2022: Conferentie preventie grensoverschrijdend gedrag Podiumkunsten

Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer staat hoog op de agenda bij de NAPK. Samen met Platform ACCT en Mores.online organiseert de NAPK een conferentie over preventief beleid om ongewenst gedrag in organisaties te voorkomen.

Naast keynote speakers zijn er deelsessies waarin diverse partners praktische kennis en informatie delen. De conferentie is bedoeld voor werkgevers en werknemers (vertegenwoordigers) uit de cultuursector. Lees hier het hele bericht en de aanmelding:  https://www.congresbureaufriesland.nl/2021/veiligdevloerop/