BELANGENBEHARTIGING

OSAT behartigt de belangen van zowel het onderwijs als de beroepspraktijk. OSAT initieert, stuurt en coördineert het overleg tussen het werkveld en het onderwijs Podium- en Evenemententechniek (PET). De doelstelling is bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Om kennis uit te wisselen, kwesties te bespreken en de doelstellingen van OSAT te bereiken zijn er twee platforms opgericht: een Werkveldoverleg, bestaande uit vertegenwoordigers van het werkveld en een Onderwijsoverleg, bestaande uit de PET-opleidingen. De platforms komen elk afzonderlijk vier keer per jaar voor overleg samen. Enkele keren per jaar, meestal ter gelegenheid van een specifiek thema, treffen de beide overleggen elkaar voor een plenaire bijeenkomst. Beide overleggen dragen onderwerpen aan die zij voor de beroepspraktijk en/of het onderwijs van belang vinden. Deze overleggen bepalen een groot deel het werkplan van OSAT. De projectleider van OSAT is voorzitter van beide overleggen en beheert de agenda en voortgang ervan.

Strategische positie OSAT:

OSAT heeft strategische posities ingenomen in alle gremia die van cruciaal belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, voor de afstemming tussen werkveld en onderwijsveld en voor de Europese harmonisatie:

  • -een bestuurslid van OSAT is voorzitter van stECI http://www.steci.nl. In stECI worden alle centraal ontwikkelde examens van de Creatieve Industrie ontwikkeld, beheerd en vastgesteld.
  • -een lid Werkveldoverleg van OSAT zit in de vaststellingscommissie examens van stECI.
  • -een lid Onderwijsoverleg van OSAT zit in de examenadviescommissie van stECI.
  • -een bestuurslid van OSAT vertegenwoordigt de Creatieve Industrie (opleidingen) in de Sectorkamer SBB http://www.s-bb.nl. De SBB is rechtstreeks adviseur aan de Minister van Onderwijs.
  • -een lid Werkveldoverleg van OSAT vertegenwoordigt de Creatieve Industrie (bedrijven) in de Sectorkamer SBB.
  • -een bestuurslid van OSAT vertegenwoordigt de Creatieve Industrie (opleidingen) in het Marktsegment SBB.
  • -de projectleider van OSAT vertegenwoordigt de Creatieve Industrie (bedrijven) in het Marktsegment SBB.   https://www.s-bb.nl/samenwerking/sectorkamers-en-marktsegmenten
  • -twee bestuursleden van OSAT zijn lid van de kerngroep van de Bedrijfstakgroep (BTG) Creatieve Industrie van de MBO-Raad https://www.mboraad.nl/het-mbo/bedrijfstakgroepen
  • -de voorzitter van OSAT is als expert betrokken bij de auditingcommissie van de Theaterschool AHK.
  • -OSAT is als stichting bestuurslid/voorzitter van ETTE Council (ETTEC). ETTEC  is een door België, Zweden, Duitsland en Nederland opgerichte koepelorganisatie (‘council’) die het ETTE-veiligheidscertificaat door-ontwikkelt en de bijbehorende nationale en Europese assessment centra opzet.

Daarnaast ontwikkelt OSAT een visie op Diversiteit en Inclusie (uitgangspuntennotitie diversiteit en inclusie OSAT) en neemt ze deel aan de discussie over Fair Practice.