Internationale samenwerking is van groot belang. Alles wat er gebeurt op het gebied van normering, veiligheid, standaardisering, harmonisatie van onderwijsniveaus vindt tegenwoordig zijn bron in Europese projecten. Eigen normen ontwerpen en invoeren heeft voor Nederland geen enkele zin als je niet in ieder geval de landen om je heen betrekt. OSAT werkt daartoe onder meer samen met de VPLT (Duitsland), STEPP (België) en DTHG (Duitsland) maar ook met Pearl (Europese werkgevers in de Cultuur), de EVV (Europees Verbond van Vakverenigingen) en vele anderen. In die samenwerking staat de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en expertise centraal.

OSAT is samen met de VPT van meet af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling van het ETTE-certificaat. Dit is inmiddels gereed. Op nationaal en Europees niveau wordt het certificaat daadwerkelijk ingevoerd door enerzijds assessment centra in te richten, waar technici dit basiscertificaat voor veilig werken kunnen behalen en anderzijds ervoor te zorgen dat ETTE breed wordt gedragen door de sector. In eerste instantie gebeurt dat door ervoor te zorgen dat in het vernieuwde Kwalificatiedossier per 2021, het ETTE-certificaat als te examineren eenheid is opgenomen. Daarmee heeft elke student die vanaf niveau 2 van de PET-opleiding komt, het ETTE-certificaat op zak. Dat geldt ook voor de studenten van de deelnemende partners: Duitsland, België en Zweden.

De volgende stap is het certificaat in andere Europese landen implementeren. Finland is daar inmiddels mee bezig, Plasa (UK) wil het ETTE certificaat als basis ‘ónder’ haar Rigging Certificat introduceren, Italië en Spanje treffen voorbereidingen om vanaf 2021 te implementeren.

OSAT is medeoprichter en bestuurslid van het ETTE Council, dat het ETTE-veiligheidscertificaat doorontwikkelt en de bijbehorende nationale en Europese assessment centra opzet.

Daarnaast neemt OSAT ook voor de derde keer deel aan TEBEVAT. In TEBEVAT 3 wordt in een samenwerkingsverband tussen Duitse, Belgische, Oostenrijkse en Nederlandse organisaties gewerkt aan een concrete methode om eerder verworven competenties van technici te beoordelen en te valideren.