ALGEMENE INFORMATIE

Leden van het OSAT bestuur, het Onderwijsoverleg en het Werkveldoverleg hebben op www.osat.nl een eigen inlog waarmee ze toegang hebben tot alle relevante discussies, documenten, (vergader)stukken en contactinformatie.

 

Stichting OSAT staat voor Overleg Scholing Arbeidsmarkt Theatertechniek. OSAT initieert, stuurt en coördineert het overleg tussen het werkveld en het onderwijs Podium- en Evenemententechniek

Binnen Stichting OSAT overleggen de verschillende partijen met elkaar die bij het onderwijs in de podium- en evenemententechniek betrokken zijn. Aan de ene kant de instellingen die het onderwijs verzorgen (op MBO, HBO niveau en het particulier onderwijs), aan de andere kant de evenementen, podia en producenten/gezelschappen die de beroepspraktijk vertegenwoordigen. Het doel van OSAT is om tot het best mogelijke onderwijs te komen, afgestemd op de behoeften en eisen van de beroepspraktijk en op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De twee belangrijkste organen binnen OSAT zijn het onderwijsoverleg (hierin zijn alle opleidingen vertegenwoordigd) en het werkveldoverleg (hierin is de beroepspraktijk vertegenwoordigd).

Klik hier voor het OSAT beleidsplan 2023-2026  Zie ook de pagina’s Belangenbehartiging en Internationale Samenwerking op deze site.

Het bestuur van OSAT bestaat statutair uit personen die functies vervullen binnen de podium- en evenementenbranche; bij de voorzitter is dat geen vereiste maar ook geen belemmering (art 4 lid 4 statuten).

Voor OSAT is het van groot belang dat het bestuur een zorgvuldige afweging maakt hoe de branche in al haar breedheid het beste vertegenwoordigd kan worden. OSAT ontleent haar bestaansrecht en gezag aan het feit dat zowel werkveld als onderwijsveld breed vertegenwoordigd zijn.

Op het moment van vaststelling van het beleidsplan 2023-2026 zijn de volgende bestuursleden met de volgende profielen ingeschreven:

  • Voorzitter: Eric de Ruijter (onafhankelijk). Profiel: gezicht naar buiten voor alle overkoepelende OSAT-zaken; aanspreekpunt projectleider; opdrachtgeverschap (evaluaties, contracten etc); voorzitten vergaderingen; voorzitten plenaire dagen van OSAT;
  • Afgevaardigden uit het Onderwijs: Ron van As (directeur MBO Grafisch Lyceum Rotterdam). Profiel: gezicht naar buiten voor Onderwijs; onderwijsoverleg; Kwalificatiedossiers; Marktsegment; Sectorkamer; BTG-groep (MBO Raad); stECI-examens; + 1 vacature
  • Afgevaardigden uit het werkveld: Marco de Koff (Ampco Flashlight; penningmeester VVEM); Pieter Huijgen (adjunct directeur Nationale opera & Ballet). Profiel: gezicht naar buiten voor Werkveld; stages, BMT; certificaten; ondernemingen; Kwalificatiedossiers; examens; podia en schouwburgen; werkveldoverleg;

Het bestuur benoemt vanuit haar midden zelf een secretaris en penningmeester. Alle bestuursleden hebben zonder last- of ruggespraak zitting in het bestuur.

Het bestuur volgt de Code Governance Cultuur GCC 2019