20 juni 2024: OSAT Plenaire dag Podium- en Evenementenbranche (Amsterdam)

Voor de Podium- en Evenementenbranche organiseert OSAT op 20 juni 2024 een plenaire bijeenkomst in Amsterdam. Voor deze bijeenkomst zijn uitgenodigd: het OSAT Onderwijsveld, het OSAT Werkveld, het bestuur, SBB, MBO-Raad, de werkgeverskoepels en brancheorganisaties.

Voorlopig Programma (ovb van wijzigingen):

Veiligheid:

  • Vaak wordt op de werkvloer een VCA-certificaat geëist. Hoe zinvol is dat in onze branche? En welke kansen liggen er voor het ETTE veiligheidscertificaat op de werkvloer en binnen het MBO?
  • Sociale Veiligheid: onze branche is kwetsbaar en wordt geconfronteerd met verhalen over grensoverschrijdend gedrag. Een update over Taskforce GO!
  • Welke afspraken/ best practices zijn in de branche vastgelegd? Een update over de vernieuwde Arbocatalogus Psychosociale Arbeidsbelasting.

Het imago van de branche:

  • Grafisch Lyceum Rotterdam, VTTE en VPT hebben de koppen bij elkaar gestoken om te kijken welke acties ondernomen kunnen worden om meer belangstelling voor onze opleidingen en vacatures te genereren. Daarin zal Skills Heroes een rol spelen. Het GLR doet verslag.
  • De website kiesmbo.nl / kansopwerk.nl is op alle fronten vernieuwd en kent een andere, duidelijkere systematiek (en schetst nu een rooskleurig beeld van de kans op een goede baan met een opleiding PET). Het SBB licht de wijzigingen toe.

Samenwerking Werkveld en Onderwijsveld binnen OSAT:

  • In gemengde (onderwijs+werkveld) groepjes discusiëren we aan de hand van stellingen over de doelen en werkwijze van OSAT.
  • De uitkomsten van die discussie worden besproken, en de ambitie voor de toekomst wordt benoemd.

Wilt u een uitnodiging ontvangen, mail dan naar info@osat.nl

 

Zorgen over aangekondigde btw-verhoging cultuur en evenementen

Op 16 mei 2024 is het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd. De aangekondigde btw-verhoging voor de cultuur en de evenementenbranche, heeft tot grote zorgen geleid.

Lees hier de reactie van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM): https://vvem.nl/nieuws/grote-zorgen-over-het-ondernemersklimaat-in-de-evenementenbranche-door-aangekondigde-btw-verhogingen/

Lees hier de reactie van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD): https://vscd.nl/nieuws/reactie-vscd-op-hoofdlijnenakkoord

De Staat van het Onderwijs: MBO (17 april 2024)

17 april 2024 publiceerde de inspectie De Staat van het Onderwijs 2024. In dit rapport brengt de inspectie feiten en cijfers samen. Ze laten de belangrijkste trends en ontwikkelingen zien, en ze doen aanbevelingen. Lees hier wat de inspectie zegt over het MBO: https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsbrieven/onderwijsinspectie-middelbaar-beroepsonderwijs/2024/de-staat-van-het-onderwijs-2024#article3

Download hier De Staat van het Onderwijs: https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2024/04/17/rapport-de-staat-van-het-onderwijs-2024

Jongeren inspireren door Skills Heroes vakwedstrijden (21 en 22 maart 2024 Brabant Hallen)

Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor mbo-studenten. Via een voorronde op school en een kwalificatiewedstrijd kunnen mbo-studenten in de nationale finale komen. Daar strijden ze om de titel beste vakman/vakvrouw van Nederland in hun vakgebied!

Klik hier voor gratis toegangskaarten voor Skills finals: https://registratie.worldskillsnetherlands.nl/stf24#/register/details

Officieel zijn er 440 beroepen in Nederland. Hoe weet je als scholier ooit wat je moet kiezen? Bezoek hét beroepenevenement van Nederland op donderdag 21 en vrijdag 22 maart 2024 . Doe, beleef en ervaar. Dit is de plek voor scholieren om te ontdekken welke beroepen er allemaal bestaan. Zo ontdekken ze wat ze leuk vinden en doen belangrijke ervaring op voor hun toekomstige studiekeuze.

 

De tijd van gratis stagiairs is voorbij

Lang niet alle studenten die stage lopen krijgen daarvoor een vergoeding, zelfs niet als er grote personeelskrapte is. Jongerenorganisaties en Onderwijsminister Dijkgraaf willen hierover afspraken in de cao’s. Lees hier het hele artikel in de NRC van 13 oktober: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/10/12/de-tijd-van-gratis-stagiairs-is-voorbij-vinden-deze-organisaties-a4177035?t=1697188097

De BeroepsPraktijkVorming Monitor 2022, het jaarlijkse onderzoek van SBB naar de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming, is gepubliceerd

Mbo-studenten en praktijkopleiders van leerbedrijven zijn eensgezind in hun positieve beoordeling van stages en aanverwante zaken. Van de studenten is 94% tevreden over de begeleiding door het leerbedrijf. Andersom is 82% van de praktijkopleiders enthousiast over de inzet en motivatie van ‘hun’ studenten.

Lees hier het hele bericht op de site van de MBO-Raad: https://www.mboraad.nl/nieuws/bpv-monitor-2022-mbo-studenten-tevreden-over-stages-en-leerbanen

Programma van het Congres Podia Festivals Evenementen (18 september 2023 Tivoli/Vredenburg Utrecht) is bekend

Het programma voor het Congres Podia Festivals Evenementen op 18 september in Tivoli/Vredenburg Utrecht staat nu op de website van het congres! Er komen steeds meer sessies bij, dus check de website regelmatig!

 

Georganiseerde Cultuursector komt met gezamenlijk actieplan verduurzaming

Op dinsdag 13 juni lanceerden de Federatie Cultuur, Kunsten ‘92 en de Taskforce culturele en creatieve sector het kennisplatform ACTIE als cultuur met als doel het proces van verduurzaming in volle breedte te versnellen. Er zijn al veel goed initiatieven en innovaties, maar recente studies (o.a. van de Boekmanstichting) laten zien dat er meer nodig is.

Lees hier het hele bericht op de site van de VNPF: https://vnpf.nl/nieuws/geeorganiseerde-cultuursector-komt-met-gezamenlijk-actieplan-verduurzaming/

Speciaal voor de Soldaat van Oranje ontwikkelde draaiende tribune blijkt interessant voor internationale theaterproducenten.

Musical ‘Soldaat van Oranje’ viert zondag 30 april 2023 het 12,5-jarig jubileum. De speciaal voor de voorstelling ontwikkelde draaiende tribune blijkt interessant voor internationale theaterproducenten. Lees hier het hele bericht in NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/04/26/de-draaiende-tribune-van-soldaat-van-oranje-maakt-school-a4163153