De Staat van het Onderwijs: MBO (17 april 2024)

17 april 2024 publiceerde de inspectie De Staat van het Onderwijs 2024. In dit rapport brengt de inspectie feiten en cijfers samen. Ze laten de belangrijkste trends en ontwikkelingen zien, en ze doen aanbevelingen. Lees hier wat de inspectie zegt over het MBO: https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsbrieven/onderwijsinspectie-middelbaar-beroepsonderwijs/2024/de-staat-van-het-onderwijs-2024#article3

Download hier De Staat van het Onderwijs: https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2024/04/17/rapport-de-staat-van-het-onderwijs-2024