Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) publiceert cijfers en actieplan over stages en leerbanen in Coronatijden

Met het actieplan ‘SBB Helpt’ zorgt SBB samen met scholen en bedrijven dat álle mbo-studenten dit schooljaar hun stage of leerbaan kunnen vervolgen. Met elkaar kijken we naar alternatieven om schooluitval te voorkomen en stages en leerbanen te behouden. Zodat iedereen door kan. Nu én later.

Lees hier de onderzoeken, het actieplan, de financiële mogelijkheden voor leerbedrijven etc.: https://www.s-bb.nl/samenwerking/sbb-helpt-u-verder

Evenementensector van start met Fieldlab programma

De evenementensector is van start gegaan met het opzetten van een zogenaamd fieldlab programma om bij te dragen aan een eventuele versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het programma is een initiatief van de gehele sector, van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport. Zij zijn verenigd in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers. Het betreft diverse onderwerpen zoals luchtkwaliteit, consumentengedrag, vervoer, bezoekersaantallen per m2, etc. Lees hier meer over het programma:

https://vvem.nl/nieuws/fieldlab-programma-evenementen-van-start/

Verdeling noodsteun cultuur: ongelijkheid zzp en loondienst enorm

Uit de nieuwsbrief van de Kunstenbond:

“Zonder zzp’ers geen cultuursector. Het ministerie van OCW lijkt wederom niet in staat om te snappen dat zonder zzp’ers de sector omvalt. Dat zij voor 70% uit zzp’ers bestaat, die lang niet allemaal bij gesubsidieerde BIS instellingen werken. De zzp’ers worden niet tot nauwelijks gecompenseerd door de maatregelen. Zeker niet als je dat vergelijkt met de collega’s in loondienst die dankzij staatssteun het salaris gewoon doorbetaald krijgen. Dat heeft ernstige gevolgen voor de zzp’ers die het betreft.

Een andere aankondiging is de verlengde TOZO, de bijstand die veel zzp’ers aan kunnen vragen. Het is onwenselijk dat in deze vernieuwde regeling het inkomen van de partner (partnertoets) wel wordt meegerekend. Vanuit emancipatieperspectief is het een stap terug in de tijd en bovendien: Hoezo hebben deze harde werkers in de sector geen recht op een eigen inkomen? Dit staat in schril contrast met alle werkenden in loondienst, die wel kunnen vertrouwen op wettelijke steunmaatregelen via hun werkgever, ongeacht het inkomen van een partner.”

Lees hier de hele nieuwsbrief: Verdeling noodsteun 300 miljoen teleurstellend

Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen opgericht

25 mei 2020 is officieel de VTTE: Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen opgericht. De VTTE behartigt de belangen van de technisch toeleveranciers in de publieke-, culturele- en zakelijke evenementenbranche. Aangesloten zijn o.a. licht- en geluidsverhuurbedrijven, videoverhuurbedrijven en stroomleveranciers. De VTTE fungeert als advies- en overlegorgaan onderling én naar lokale, regionale en landelijke overheden en autoriteiten.

Van de website: “De vereniging groeit snel. Blijkbaar onderschrijven veel ondernemers de noodzaak om zich gezamenlijk kenbaar te maken aan politiek en bestuur. Met de nieuwe steunmaatregelen in aantocht is het vreselijk belangrijk dat de branche zichtbaar is. En de VTTE zorgt daar nu al voor onder andere door het contact met de VVEM. Maar ook de acties die op stapel staan naar de pers zullen dat de komende tijd ondersteunen.”  https://vtte.nl/

Waar wordt de extra 300 miljoen voor de culturele sector aan besteed?

Lees hier het artikel over de bestemming van de extra 300 miljoen voor de culturele sector: Van Engelshoven geeft grootste deel van 300 miljoen euro steun aan gesubsidieerde kunstinstellingen – NRC

Lees hier de kabinetsbrief van Minister van Engelshoven met uitsplitsing van de bedragen:  Minister van Engelshoven verdeling Coronagelden Cultuur

Lees hier de infographic_aanvullende_ondersteuning 300 miljoen