Verdeling noodsteun cultuur: ongelijkheid zzp en loondienst enorm

Uit de nieuwsbrief van de Kunstenbond:

“Zonder zzp’ers geen cultuursector. Het ministerie van OCW lijkt wederom niet in staat om te snappen dat zonder zzp’ers de sector omvalt. Dat zij voor 70% uit zzp’ers bestaat, die lang niet allemaal bij gesubsidieerde BIS instellingen werken. De zzp’ers worden niet tot nauwelijks gecompenseerd door de maatregelen. Zeker niet als je dat vergelijkt met de collega’s in loondienst die dankzij staatssteun het salaris gewoon doorbetaald krijgen. Dat heeft ernstige gevolgen voor de zzp’ers die het betreft.

Een andere aankondiging is de verlengde TOZO, de bijstand die veel zzp’ers aan kunnen vragen. Het is onwenselijk dat in deze vernieuwde regeling het inkomen van de partner (partnertoets) wel wordt meegerekend. Vanuit emancipatieperspectief is het een stap terug in de tijd en bovendien: Hoezo hebben deze harde werkers in de sector geen recht op een eigen inkomen? Dit staat in schril contrast met alle werkenden in loondienst, die wel kunnen vertrouwen op wettelijke steunmaatregelen via hun werkgever, ongeacht het inkomen van een partner.”

Lees hier de hele nieuwsbrief: Verdeling noodsteun 300 miljoen teleurstellend