Persbericht Alliantie van Evenementenbouwers en het Eventplatform (11 nov 2021)

Uit het persbericht (11 november 2021) van de Alliantie van Evenementenbouwers en het Eventplatform:

We hebben begrip
Voor de noodzaak te handelen, omdat het de spuigaten uit lijkt te lopen;
Begrip voor de opmerkingen uit de zorg;

Maar ook veel onbegrip
Dat we na zo’n lange periode en zoveel modellering niet beter en zorgvuldiger handelen;
Dat we er niet in slagen het probleem te managen waar het probleem is;
Dat er gepakt wordt wat ‘makkelijk’ is, in plaats van aan te pakken wat moet;
Dat de vertroebeling van bijvoorbeeld Carnaval er toe leidt dat heel Nederland een waas voor de ogen krijgt;
En dat goed georganiseerde veilige evenementen daar de dupe van worden.

Lees hier het hele bericht:https://vvem.nl/nieuws/persbericht-van-de-alliantie-van-evenementenbouwers-en-het-eventplatform/