nieuwsbrief Ministerie van Onderwijs: docenten MBO te zwaar belast

Lees hier de nieuwsbrief (dd. 27 nov. 2020) van het Ministerie van Onderwijs over de zorgen over de voortdurende belasting van leraren/docenten in het MBO: https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsbrieven/onderwijsinspectie-middelbaar-beroepsonderwijs/2020/onderwijs-tijdens-covid-19-3