In-, door- en uitstroom MBO Podium- en evenemententechniek; arbeidsmarktperspectief

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB www.s-bb.nl) stelt rapporten op die inzicht geven in de arbeidsmarkt voor gediplomeerden van mbo-opleidingen. Voor onze branche gaat het om de opleidingen Podium- en evenemententechniek (die vallen onder de sector ICT en Creatieve Industrie). In dit rapport vind je cijfers over: hoeveel gediplomeerden er zijn en welk aandeel doorstroomt naar vervolgopleiding of naar de arbeidsmarkt; het aandeel werk en de prognose kans op werk; een overzicht van de opleidingen.

https://www.s-bb.nl/activiteiten/onderzoek-en-informatie/rapportages/?rapportages=arbeidsmarkt&sectoren=ICT+en+creatieve+industrie