Bij Coronasteun in de Culturele en Creatieve Sector is sprake van ongelijkheid

De Boekmanstichting heeft onderzoek gedaan naar de Coronasteun voor Culturele organisaties. Het onderzoek laat zien dat er een groot verschil is tussen meerjarig gesubsidieerde en overige organisaties. De culturele organisaties die het meest afhankelijk zijn van publieksinkomsten (poppodia, vrije producenten), zijn bovenmatig hard geraakt. De Coronasteun compenseerde dat onvoldoende. Lees hier meer over het onderzoek:

https://www.boekman.nl/wp-content/uploads/2021/05/Ongelijk-getroffen-ongelijk-gesteund_def.pdf